Polityka prywatności

Administratorem strony oraz Twoich danych osobowych jest Marta Sztybor. W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz skontaktować się ze mną poprzez adres e-mail: [email protected].

Strona martasztybor.pl wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • prowadzenie newslettera,
  • prowadzenie systemu komentarzy w serwisie Disqus,
  • korzystanie z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin na stronie.

Gwarantuję, że Twoje dane pozostaną bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem [email protected].

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze mną.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Wykaz powierzeń

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • MailerLite - w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeśli zapisałaś się do newslettera.
  • Disqus - w celu korzystania z systemu komentarzy pod wpisami na blogu.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Newsletter

W przypadku zapisania się do newslettera, przekazujesz mi swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez MailerLite.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies

Strona martasztybor.pl korzysta z plików cookies w celach śledzenia statystyk strony za pomocą Google Analytics. Są to dane takie, jak: liczba odwiedzin strony, rodzaj przeglądarki internetowej oraz czas spędzony na stronie. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z używaniem plików cookies firmy Google LLC.